Nafsi Nyingine Zimekidhiwa Kuwa Motoni?

 

 

SWALI:

 

Shukrani zote anastahiki Allah (SW), swali langu linaanza hivi 'Nimewahi kusikia katika mijadala ya kiislam kuhusiana na nafsi ya kwamba zipo nafsi ambazo Allah (SW) keshaziumba kuwa ni za motoni nahitaji kueleweshwa kuhusiana na hili. Inshaallah faida itapatkana. 

JIBU:

 

Sifa zote njema Anastahiki Allaah Aliyetukuka Mola Mlezi wa walimwengu wote, Swalah na salamu zimshukie kipenzi chetu Mtume Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na Swahaba zake (Radhiya Allaahu ‘anhum) na watangu wema mpaka Siku ya Mwisho.

Kwanza kabla hatujajibu swali lako, tunakukumbusha kuwa unapoandika jina la Allaah au Mtume, usifupishe mbele yake kwa kuweka (S.W.) au (S.A.W.) kama ilivyozoelekea na wengi, bali andika kwa kirefu maneno hayo bila ya kuyafupisha. Andika (Subhaanahu wa Ta’ala) baada ya kumtaja Allaah, na andika Swalla Allaahu ‘alayhi wa sallam) au (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) baada ya kumtaja Mtume. Hivyo ndivyo inavyopaswa, na ndio heshima zaidi na utukufu na ndivyo inavyotamkwa na si kama inavyofupishwa na wengi kimazoea na kivivu

Shukrani zetu za dhati kwa swali lako. Ni hakika isiyopingika kuwa yapo baadhi ya masuala ya kidini ambayo hayajaeleweka vyema na hata sisi Waislamu wenyewe. Hivyo huwa kunazuka utata kuhusu hilo ambao unawafitini katika utenda kazi wao wa kidini. Ni juu yetu kuweza kuuelewa Uislamu kwa ukamilifu wake na sio pengine kushika baadhi ya sehemu au kuzielewa kimakosa.

Kuhusu hili tutajitahidi kuweka wazi jambo hilo. Suala hili linahusiana na Qadar aliyoiweka Allaah Aliyetukuka. Na katika Qadar hiyo ni wale waliokadiriwa kuingia Motoni. Inafaa mwanzo tuelewe kuwa Allaah Aliyetukuka Ana sifa nzuri na majina matukufu. Miongoni mwayo ni kuwa Yeye ni Mjuzi, Mwingi wa Rehema, Mpole, Muadilifu, Mfalme wa wafalme, Mwenye Kusikia, Ana habari ya yote na kadhalika. Kwa uadilifu Wake, Yeye hamdhulumu wala hatamdhulumu yeyote awe Muislamu au kafiri.  Kuhusu kutodhulumu kwake Allaah Aliyetukuka, Abu Dharr al-Ghifaariy (Radhiya Allaahu 'anhu) kutokana na Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa Sallam) katika aliyoyapokea kutoka kwa Mola Mlezi wake Aliyetukuka kuwa Aliyesema:

"Enyi waja Wangu! Mimi Nimejiharimishia dhulma juu ya Nafsi Yangu na nikaifanya ni haramu baina yenu basi msidhulumianeni" (Muslim).

Kwa hiyo, tufahamu kuwa Allaah Aliyetukuka Hamdhulumu yeyote na huu ni msingi muhimu ambao tunafaa tuelewe vilivyo kabla hata ya kuingia kulijibu swali lako.

Ama tunapoingia katika uliyouliza tungependa kuileta Hadiyth ambayo inafahamika vibaya. Imepokewa Ibn Mas'uud (Radhiya Allaahu 'anhu) kwamba:

"Ametuzungumzia Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa Sallam) naye ndiye msema kweli wa kusadikika: hakika kila mmoja wenu hukusanywa umbo lake katika tumbo la mamake … Kisha hutumwa Malaika akampulizia roho ndani yake, na akaamrishwa mambo manne: Kuandika riziki yake, ajali yake, amali yake na kama ni mwema au muovu …" (al-Bukhaariy na Muslim, al-Arba'una an-Nawawiyyah, Hadiyth namba 4 au Riyaadhusw Swaalihiyn, Hadiyth namba 396). Hii ni Hadiyth moja ambayo imeeleweka vibaya mpaka Waislamu wengine wanaona kuwa hakuna haja ya kufanya lolote kwani kila mmoja wetu ameandikiwa ima kuwa mwema na hivyo kuingia Peponi au muovu hivyo kuelekea Motoni. Tufahamu Allaah Aliyetukuka Ambaye Ametuumba na Yeye ndiye mwenye habari zote na Mjuzi Anayejua yote atakayofanya mja. Sisi hatujui yaliyoandikwa na Allaah Aliyetukuka, wala hali ya mtu baina yake na Mola Wake, lakini twaona mwisho wake.

Hapa twaweza kutoa mfano mmoja wa kibinadamu japokuwa Allaah Aliyetukuka ni Mwenye mifano mizuri zaidi. Kufanya hivyo ni kutaka tuelewane na wasomaji na ndugu zetu. Tunaelewa kuwa waalimu wana vipaji vyao, kimojawapo ni kuweza kumsoma mwanafunzi wake katika kipindi ambacho anakuwa naye. Kwa matokeo anayofanya mwanafunzi mwalimu anaweza kutarajia matokeo yake bila tatizo. Ikiwa mwanafunzi anaanguka katika masomo kwa sababu ya kutosoma au kutohudhuria nyakati za masomo au kwa sababu nyingine yoyote ile. Kwa sababu mwalimu amemsoma mwanafunzi wake akiandika katika karatasi yake na kuiweka katika meza yake kuwa mwanafunzi huyu atafeli kabisa. Natija za mitihani zinapotoka na mwanafunzi akaenda shule kutazama matokeo. Alipofika tu mwalimu wake akamwambia kuwa nilijua kuwa utafeli. Je, mwanafunzi anaweza kusema kuwa aliyenifelisha ni mwalimu wangu. Bila shaka, akisema hivyo atakuwa anatafuta njia tu ya kujitetea na sio hakika. Nasi pia Muumba wetu anayetujua vilivyo kwa maisha yetu kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki Anayajua yale tutakayoyafanya hapa duniani.

Ili tusiwe na matatizo kabisa Allaah Aliyetukuka Ametupatia viungo vya kutusaidia katika kupata ufanisi hapa duniani na kesho Akhera na pia Akatuteremshia muongozo ili tupate uongofu. Ama wale wanaosema kuwa sisi tushaandikiwa hivyo ni mtu kutaka tu sababu tu ya kutotaka kufanya amali aliyoamrishwa kuifanya.

Kuhusu maradhi ya moyo, Allaah Aliyetukuka Anatuelezea:

"Nyoyoni mwao mna maradhi, na Allaah Amewazidishia maradhi. Na watakuwa na adhabu iumizayo kwa kule kusema kwao uongo" (2: 10).

Maradhi haya yaliongezeka katika mioyo ya wanafiki kwa sababu hawakutaka kubadilika bali kuendelea na madhambi. Ni hakika kuwa anayetaka kubadilika Allaah Aliyetukuka Anamsaidia mwenye kujisaidia na kurekebisha makosa anayofanya mja. Ni kwa ajili hiyo, Allaah Aliyetukuka Anasema: "Sema: 'Enyi waja Wangu mliojidhulumu nafsi zenu! Msikate tamaa na rehema ya Allaah; bila shaka Allaah Husamehe dhambi zote; hakika Yeye ni Mwingi wa kusamehe na Mwingi wa kurehemu" (39: 53).

Na Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa Sallam) amesema: "Mja anapofanya dhambi kuna nukta nyeusi inayotiwa katika moyo wake, akiendelea inazidi nukta hiyo kuwa nyeusi. Akitubia na kurudi nukta hiyo hufutwa na moyo ukabaki kuwa safi kabisa".

Allaah Aliyetukuka Anatufahamisha kuhusu makundi ambayo yatapatikana kesho Akhera kwa yale waliyoyafanya hapa ulimwenguni:

"Siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa na nyingine nyeusi. Ama hao ambao nyuso zitakuwa nyeusi wataambiwa: 'Je, mlikufuru baada ya imani yenu? Basi onjeni uchungu wa adhabu kwa kule kukanusha kwenu. Ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeupe, watakuwa katika rehema ya Allaah. Wao humo watakaa milele" (3: 106 – 107).

Tufahamu kuwa,

"Allaah Habadilishi hali za watu mpaka wabadilishe waliyonayo" (13: 11).

Kwa muongozo aliotupatia Allaah Aliyetukuka ni kama ufuatao:

"Hakika Sisi Tumemuongoa njia zote mbili hizi; ya kheri na shari. Basi mwenyewe tena atakuwa mwenye shukurani au awe mwenye kukufuru" (76: 3).

Ili ufahamu zaidi haya mas-ala, tafadhali ingia katika viungo vifuatavyo upate maelezo zaidi yanayohusiana nayo:

Mema Na Mabaya Yameumbwa Na Allah?

Majaaliwa Na Makadario Ya Watu Wema Na Waovu

Ikiwa Ameandikiwa Ajiue Vipi Aingie Motoni?

 

Na Allaah Anajua zaidi

Share