Imaam Al-Albaaniy: Nasiha Kuendelea Na Da’wah Na Kujitenga Na Siasa

Nasiha Kuendelea Na Da’wah Na Kujitenga Na Siasa

 

Imaam Al-Albaaniy  (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Al-Albaaniy (Rahimahu Allaah) amesema:

 

Nasiha yangu ni kwamba muendelee na da’wah na mjitenge na siasa, kwani hiyo ni khayr na yenye kudumu.

 

 

[Silsilatul-Hudaa Wan-Nuwr (1/94)]

 

 

Share