Shaykh Fawzaan: Usipuuzie Kuhudhuria Vikao Vya Kielimu

Usipuuzie Kuhudhuria Vikao Vya Kielimu (Ya Shariy'ah)

 

Shaykh Fawzaan (Hafidhwahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Shaykh Fawzaan (Hafidhwahu Allaah) amesema:

 

“Haijuzu kwa mtu kupuuzia kuhudhuria vikao vya kielimu (ya shariy'ah) na kuviendea mbio, kwa sababu huenda akafaidika kwa faida ambayo ikawa ni sababu ya yeye kuingia Peponi.”

 

 

[Al-Muntaqaa, mj. 1, uk. 39]

 

 

Share