Hiswnul-Muslim (Toleo Lilosasishwa): Du’aa Na Adhkaar Kutoka Katika Qur-aan, Sunnah na Athar