Imaam Ibn Taymiyyah: Makhawaarij Wanawabughudhi Waislamu, Wanawastarehesha Makafiri

 

 

Makhawaarij Wanawabughudhi Waislamu, Wanawastarehesha Makafiri

 

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah)

 

Alhidaaya.com

 

 

 

 

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah) amesema kuhusu Makhawaarij:

 

"Waumini wanateseka kutokana nao (kutokana na shari za Makhawaarij), na Washirikina wanastarehe kutokana nao."

 

 

[Al-Istiqaamah: 346]

Share