002-Asbaabun-Nuzuwl: Al-Baqarah

 

 

 

Sababu Za Kuteremshwa

(Baadhi Ya Suwrah Na Aayaat Za Qur-aan)

 

Suwrah Al-Baqarah

 

Imekusanywa na: Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 

 

Share