Sharh Asmaa Allaah Al-Husnaa Wa Swifaatihi (من) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

Sharh Asmaa Allaah Al-Husnaa Wa Swifaatihi

 

(Maelezo Ya Majina Mazuri Ya Allaah Na Swiffah Zake)

 

 

Yamechukuliwa Kutoka:

 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 

Taysiyr Al-Kariym Ar-Rahmaan Fiy Tafsiyr

Kalaam Al-Mannaan

 

 

Al-‘Allaamah Ash-Shaykh

‘Abdirrahmaan Bin Naaswir As-Sa’diy (1307-1376)

 

 

Imetafsiriwa Kwa Lugha Ya Kiingereza Na Abu Rumaysah

 

Imetarjumiwa Na Kuhaririwa Na Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 

 

Share