08-Sha'baan: Mafunzo Katika Miezi Ya Hijri: Ya Kutekeleza Na Ya Kujiepusha

 

08-Sha'baan

 

Mafunzo Katika Miezi Ya Hijri: Ya Kutekeleza Na Ya Kujiepusha

 

 

 

 

 

Tekeleza Sunnah Ya Kukithirisha Swiyaam Katika Mwezi Wa Sha’baan

 

Tanabahi Kuhusu Bid'ah (Uzushi) Ya Nusu Ya Sha’baan; Kufunga Swawm, Kumdhukuru Allaah Na Kuomba Du’aa

 

Jitayarishe Kujielimisha: Fataawaa Za Ramadhwaan Na Swawm

 

 

 

 

Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Ramadhwaan: Mwenye Deni Lazima Ailipe Kabla Ya Ramadhwaan Nyingine Kuingia

 

Shaykh Fawzaan: Sha'baan: Hukmu Swiyaam Mwezi Wa Sha’baan

 

Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Sha'baan: Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم) Alikuwa Akifunga Zaidi Sha'baan

 

 

 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Adabu Za Sha’baan (Na Al-Muharram) – Kufunga Siku Nyingi Si Kukamilisha

 

Shaykh Fawzaan: Ramadhwaan: Nasiha Kuomba Du'aa Unapokaribia Mwezi Wa Ramadhwaan

 

 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Sha'baan: Si Sunnah Kufunga Swiyaam Mwezi Mzima Sh'abaan

 

Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Ramadhwaan: Du’aa "Allaahumma Balighnaa Ramadhwan" Haikuthibiti

 

 

 

Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Hukmu Ya Kisimamo Cha Usiku Wa Niswf Sha’baan

 

 

Shaykh Fawzaan - Hakujasihi Chochote Kuhusu Niswf Sha'baan

 

 

Shaykh Fawzaaan: Je, Laylatul-Qadr Inatokea Katika Nisfwu Sha'baan?

 

 

 

Imaam Ibn Rajab: Swiyaam Za Sha’baan Ni Mazoezi Ili Mtu Asipate Mashaka Swiyaam Za Ramadhawaan

 

Imaam Ibn Rajab: Hikmah Ya Kukithirisha Kufunga Swiyaam Katika Sha’baan

 

Imaam Ibn Rajab: Kukithirisha Swawm Na Kusoma Qur-aan Katika Sha'baan Kwa Maandalizi Ya Ramadhwaan

 

Imaam Ibn Rajab: Swiyaam Za Mwezi Wa Sha’baan Kulinganisha Na Swiyaam Za Miezi Mitukufu Na ‘Ibaadah Nyinginezo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadhakkir:

 

 

 

 

 

Kufunga Na Kukutanika Usiku Wa Niswf Sha’baan Na Kufanya Kisomo Inafaa?

 

Uzushi Niswfu Sha'baan Na Kuhusu Qismatu Rizq (Mgawanyo Wa Rizki)

 

Uzushi Wa Mashia Wa Swalah Ya Usiku Wa Mwanzo Wa Sha'baan