Maswali Ya Qur-aan

Sajda Ya Kisomo - Kusujudu Wakati Wa Makruuh Inafaa Unaposoma Qur-aan?
Maana Ya Aayah – Wa-ammaa Bini’mati Rabbika Fahaddith
Kwa Nini Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Anatumia Neno ‘Sisi’, Au ‘Tuta...’ Na Hali Yeye Hana Mshirika?
Sajda Ya Kisomo - Kusujudu Wakati Wa Makruuh Inafaa Unaposoma Qur-aan?
Mazungumzo Ya Nabii Musa Na Al-Khidhwr Katika Suratul-Kahf
Surah Saba Ziitwazo Sabaa Munjiyaat Ni Swahiyh Kuzisoma Kila Siku?
Surah Ziloteremka Makkah Na Za Madiynah
Ufafanuzi wa Aayah 'Oeni Wawili…'
Kusujudu Baada Ya Kusoma Aayah Yenye Sajdah (Sijdah At-Tilaawah)
Vipi Mtu Anapata Husda Kwa Ajili Ya Kusoma Qur-aan Na Hali Qur-aan Ni Kinga?
Surat Yaasiyn, Je, Inafaa Kumsomea Mtu Anayekata Roho?
Tafauti Kati Ya Aayah Zilizokuwa Zikishuka Makkah Na Zilozoshuka Madiynah
Kujikinga Na Shaytwaani Katikati Ya Surah Unaposoma Qur-aan
Vijitabu Vya Surat Yaasiyn Na Surah Maalum Za Kusomwa Na Yaasiyn, Vinafaa Kuvitumia?
Kushika Na Kusoma Qur-aan Katika Hedhi, Nifaas Na Janaba
Tafsiyr Ya Aayah “Na Arshi Yake Ikawa Katika Maji”
Kusoma BismiLLaah Katika Kila Suwrah
Surah Ngapi Zilizoteremshwa Madiynah Na Ipi Ya Kwanza
Suwrat Yaasiyn Na Al-An'aam Zina Fadhila?
Kujifunza Tajwiyd Kwa Kufuatilia Wasomaji
Anaambiwa Nani Aayah 'Semeni Ingelikuwa Ar-Rahmaan Ana Mwana Basi Mimi Ningelikuwa Wa Kwanza Kumuabudu'
Qur-aan Ina Roho?
Tafsiyr Ya Aayah: Na Tukajaalia Kutokana Na Maji Kila Kilicho Hai
Ufafanuzi Wa Aayah Kuhusu Malaika Haaruwt Na Maaruwt Na Shaytwaan
Qur-aan Ina Suwrah Ngapi Na Aayah Ngapi Jumla?
Kumfanyia Mtoto Sherehe Anapomaliza Kusoma Au Kuhifadhi Qur-aan
Nini Sababu Ya Kuteremshwa Suwrah At-Takaathur?
Fisadi Gani Mbili Za Mayahudi Zilizotajwa Katika Suwrat Bani Israaiyl?
Mlio Wa Simu Wa Qur-aan Akisikia Asiye Muislamu Inafaa?
Kuweka Milio Ya Miziki Kwenye Simu Za Mkononi Au Qur-aan Inayosomwa Au Adhaana Au Du'aa

Pages