Maswali Kuhusu Familia Na Jamii

Umri Gani Mtu Anaweza Kutoa Mawaidha?
Anaishi Nje Ya Nchi, Wakwe Zake Wanamzuia Mtoto Wake Asiende Kwa Wazazi Wake
Kutokuongea Na Mtu Kuhofu Dhambi Inafaa?
Afanye Ibada Zipi Ili Aombe Kuondoa Matatizo?
Wake Wa Ndugu Wawili Waliogombana, Ni Haki Kuvunja Mawasiliano?
Anamkataza Mke Wake Apelekwe Hospitali Na Dada Ya Mkewe
Du’aa ya Kuwaombea Watoto Ili Wawe Wanaswali Daima
Mtoto Atumie Njia Zipi Za Kumnasihi Mama Anapokosea Bila Kusababisha Kutokuelewana
Mume Anawasikiliza Sana Wazazi Wake Na Kuna Mvutano Baina Ya Mke Na Wakwe
Ndugu Aliyezaliwa Naye Matumbo Tofauti Hamjali Mama Yake; Amnasihi Vipi?
Amezuiliwa Kuonana Na Mama Yake Afanyeje?
Kumsamehe Mume Aliyekudhulumu
Kumhani Aliyefiwa Baada Ya Siku Tatu
Vipi Tuishi Na Muislamu Mwenye Ukimwi?
Kulazimika Kutoa Rushwa Kwa Sababu Ya Matibabu
Ni Waajib Wa Mwanamke Kumhudumia Mumewe Kazi Za Nyumba?
Mke Wangu Hasemi Na Mimi Kwa Sababu Sitaki Kusherehekea Birthday Ya Mtoto Wetu
Kadi Za Michango Na Kadi Za Mialiko Katika Ndoa Za Kiislam
Waislamu Wanapopata Madaraka Huwa Na Khiyana; Hawasaidii Wenzao
Matatizo Ya Baba Yangu Kwa Sababu Ya Mama Wa Kambo Na Ndugu Zangu
Yupi Yatima Zaidi? Aliyefiwa Na Mama Au Baba?
Baba Ametukataza Tusiwasiliane Na Dada Yetu – Je Tumtii?
Mke Anayefanya Kazi Anatakiwa Atoe Masurufu Ya Nyumba?
Malezi Ya Mama, Mama Yangu Ana Upendeleo Ananitumia
Ukimbizi Na Kubadilisha Jina La Baba
Namlea Yatima Wazazi Wake Si Waislamu, Nimsilimishe Kabla Hajabaleghe Au Nisubiri Abaleghe?
Jirani Kafiri Anatubughudhi Sana Tumuombee Du’aa Gani?
Wepi Ni Wajibu Kuwahudumia Kwanza, Wazazi Au Mke Na Watoto?
Kumsaidia Kaka Yangu Ambaye Anatuhumiwa Ni Mlevi
Mpangaji Shekhe Hataki Kulipa Kodi Hataki Kufanya Kazi

Pages