Maswali Ya Nikaah - Talaka - Eda

Nimeshindwa Kuvumilia Mume Wangu Kuoa Mke Wa Pili, Je Naweza Kudai Talaka?
Mke Kaambiwa Akitoa Mguu Wake Nje Ni Talaka Na Mke Amefanya Hivyo Je Ameachika? Vipi Arudi Katika Ndoa?
Ameandika Talaka Miezi Minne Nyuma Ila Alikuwa Anasita, Mwishowe Amemtamkia Mkewe Talaka, Mke Ahesabu Ametalikiwa Tokea Lini?
Mke Akitaka Talaka, Alipwe Nini?
Amekhasimikiana Na Mumewe Muda Wa Miaka 15 Mume Hamuulizi Lolote Na Hakumtamkia Kuwa Kamuacha, Je Ameachika?
Alimuoa Mwanamke Bila Ya Kumpenda Ila Ameshika Dini Sana, Sasa Hana Raha Naye, Ana Khofu Kumuacha
Mume Alimfanyia Maudhi Hadi Alimlazimisha Amuache – Akampa Talaka Tatu – Moja Alkuwa Mja Mzito - Mbili Alizitoa Haikupita Mwezi
Mume Amenitekeleza Karibu Mwaka Hanijali, Hataki Ushauri, Je Niombe Talaka Au Itakuwa Nakosea?
Mke Mdogo Anadai Talaka Kwa Kutoa Madai Kadhaa Na Kushawishiwa Na Familia Yake Nami Sitaki Kumuacha
Hampendi Mumewe, Hawana Masikilizano, Hawalali Pamoja Miaka Anadai Talaka Lakini Mume Hataki Kutoa – Je Ndoa Inasihi Bado?
Mke Anayo Haki Kisheria Kutamka Talaka Kwa Mume? Amefanya Hivyo Kisha Baada Ya Muda Ameolewa Na Mwengine
Nimemkimbia Mume Wangu Kwa Sababu Ya Kunipiga.
Amemtamkia Mke Aliye Aasi Anakufuru Dini Yake Talaka Tatu Mbali Mbali Kisha Bado Anamtaka. Mke Wa Pili Anataka Kuachwa
Amemuacha Mke Mkubwa Kwa Wazazi Wake Ambako Hakuna Masikilizano – Mume Hamdumii Je Ana Haki Kudai Talaka?
Mume Kumwambia Mkewe Kuwa Akistarehe Naye Ndio Talaka Sasa Anajuta Kwani Anamtaka Mkewe Afanyeje?
Ikiwa Mume Hajamgusa Mkewe Muda Wa Miezi Mitatu Ina Maana Kuwa Keshamtaliki?
Ametamka Talaka Kwa Hamaki Kuwa Pindi Mkewe Akitoka Nje Ya Ndoa Itakuwa Talaka Yake – Anaweza Kurudisha Kauli Yake?
Kumtamkia Mke Talaka Kisha Kutaka Kumrudia
Mume Amekasirika Hamgusi Mkewe Miezi 3 Kisha Alikuwa Na Niyah Ya Kumwacha, Je, Ni Talaka Hiyo?
Mke Kumlazimisha Mumewe Atoe Talaka
Kuna Du’aa Ya Kumfanya Mume AtoeTalaka Kiwepesi?
Mfano Wa Nabii Ismaa’iyl (‘Alayhis Salaam) Unafaa Kuigwa Katika Kutaliki Mke?
Nimedai Talaka Sababu Mume Ana Ukimwi Kisha Anataka Kuoa Mke Mwengine Nami Sikuwafiki
Ameoa Wamepata Mtoto Lakini Kamwacha Kwa Ajili ya Wazazi Wake
Mume Amemuacha Baada Ya Kuzaa Anadai Sababu Anadharau Wazazi Wake
Amemtamkia Talaka Zaidi Ya Mara Tano Nyakati Mbali Mbali
Mke Havai Hijaab, Anaweza Kumwacha?
Mume Haelewani Na Nduguze, Kampa Talaka Yumo Ndani Ya Arubaini Je, Talaka Yake Imesihi?
Mke Na Mume Wameachana Kisha Wakaingiliana Wakati Wa Eda Je, Watakuwa Wamerudiana?
Mwanamke Anayo Haki Ya Kuwatii Wazee Wake Kudai Talaka Kwa Mumewe Ambaye Wamekaa Miaka Kumi Bila Kupata Kizazi?

Pages