Sifa Ya Swalah Ya Mtume (Swalla Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam)

 

 

 

 

Alhidaaya.com

 

 

Imeelezewa 

Kutoka mwanzo mpaka mwisho kama kwamba unaiona 

 

((Swalini Kama Mlivyoniona Nikiswali)) 

[Al-Bukhaariy]

 

 

Sifa Ya Swalaah Ya Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)

Kutoka Takbiyra Ya Kufunga Swalaah Hadi Kumalizika Salaam Kama Vile Unaiona 

   

"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم"

من التكبير إلى التسليم كأنك تراها

 

Swifatus Swalaat An-Nabbiy (Swalla Allaahu ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam)

Minat Takbiyr Ilaat Tasliym Kaannaka Taraaha

  

Imeandikwa na: Shaykh Muhammad Naaswirud Diyn Al-Albaaniy 

Imetafsiriwa na: Muhammad Baawaziyr (Abu 'Abdillaah)

 

 

 

 

Share